Skip to main content
Til toppen

Om Medivatus AS

Medivatus AS er en engrosbedrift som i hovedsak betjener kunder innen faghandel hygiene, helsekost, sykehus og aptoek, samt en lokal og forutsigbar leverandør av medisinsk utstyr.

Medivatus AS tilbyr spesialtilpassede løsninger, og jobber kontinuerlig med å videreutvikle oss og tilpasse oss kundenes behov.

Medivatus AS jobber hele tiden med å finne løsninger som gjør oss mer effektive og tar stadig i bruk ny teknologi for å innfri dagens krav. Landets største engrosbedrift innen helsekost og faghandel hygiene.
Medivatus har 36 ansatte. 


Produkter til apotek, bandagister og helsekostforretninger
Produkter til apotek, bandagister og helsekostforretninger

Medivatus, tidligere Validus Engros, har over 60 års erfaring med distribusjon til helsekostprodukter, medisinsk forbruksmateriell  til apotek og bandagister, samt medisinsk utstyr til helseforetak.

Medisinsk utstyr til Helseforetak
Medisinsk utstyr til Helseforetak

Det å inngå en avtale om kjøp av medisinsk utstyr, handler om økonomisk handlingsrom, god leveranseevne og forsyningstrygghet. Her kan du se hvordan Medivatus innfrir på disse punktene, og på hvilken måte vi skiller oss ut. 

Your future partner to reach the Norwegian market
Your future partner to reach the Norwegian market

Unlock the potential of the Norwegian medical device market, with Medivatus as your strategic partner. For suppliers of medical-technical equipment, expanding into new territories is not only an opportunity for growth, but also a chance for your innovations to make a significant, positive impact on the lives of patients – driving our healthcare forward. In this article, we will guide you through the key considerations for choosing Medivatus as your sales partner in Norway.

Min side