Skip to main content
Til toppen
Produkter til apotek, bandagister og helsekostforretninger
Produkter til apotek, bandagister og helsekostforretninger

Medivatus, tidligere Validus Engros, har over 60 års erfaring med distribusjon til helsekostprodukter, medisinsk forbruksmateriell  til apotek og bandagister, samt medisinsk utstyr til helseforetak.

Medisinsk utstyr til Helseforetak
Medisinsk utstyr til Helseforetak

Det å inngå en avtale om kjøp av medisinsk utstyr, handler om økonomisk handlingsrom, god leveranseevne og forsyningstrygghet. Her kan du se hvordan Medivatus innfrir på disse punktene, og på hvilken måte vi skiller oss ut. 

FOR MEDICAL TECH SUPPLIERS

Your future partner to reach the Norwegian market

Unlock the potential of the Norwegian medical device market, with Medivatus as your strategic partner. For suppliers of medical-technical equipment, expanding into new territories is not only an opportunity for growth,  but also a chance for your innovations to make a significant, positive impact on the lives of patients – driving our healthcare forward. 

Les mer 

Nyheter fra Medivatus

 

 

Sertifisering er viktig for oss
Sertifisering er viktig for oss

Vi i Medivatus har alltid hatt søkelyset på å holde CO2-fotavtrykk så lavt som mulig og har siden 2008 vært sertifisert som Miljøfyrtårn forteller CSR Coordinator, Frode Kolbjørnsen. Nå i mai 2024 ble vi re-sertifisert for tre nye år.

Dette er skikkelig stas
Dette er skikkelig stas

Ortolog er en meget viktig samarbeidspartner for oss, og hvert år deler de ut prisen «Ortolog Sales Excellence Awards».

Validus Engros AS blir Medivatus AS
Validus Engros AS blir Medivatus AS

Våren 2022 kjøpte Validus Engros AS Medivatus AS og nå er selskapene slått sammen. 1. desember 2003, tok det fusjonerte selskapet navnet Medivatus AS. Oppkjøpet representerte et viktig strategisk steg for oss, der vi i Medivatus (med dette) forsterkert vår posisjon som utfordrer med et stort vekstpotensial inn mot offentlige anbudsprosesser.

Fornyer avtalen med Validus Engros
Fornyer avtalen med Validus Engros

Vi er selvfølgelig glade for, og ikke så rent lite stolte, av at Bandagistkjeden inngår en ny langsiktig avtale med oss. Vi har derfor snakket litt med Adm.dir i Bandagistkjeden, Markus Carlmar Løveid, om det mer en 10 år lange samarbeidet.

Min side