Skip to main content
Til toppen

Validus Engros AS blir Medivatus AS

Fra 1.desember 2023 heter vi Medivatus AS. Våren 2022 kjøpte Validus Engros AS Medivatus AS og nå slår vi selskapene sammen. Det fusjonerte selskapet tar navnet Medivatus AS. Oppkjøpet representerte et viktig strategisk steg for oss, der vi vil forsterke Medivatus sin posisjon som utfordrer med et stort vekstpotensial inn mot offentlige anbudsprosesser.

Validus Engros AS og Medivatus AS er et samlet selskap fra 1. desember 2023. Det sammenslåtte selskapet vil oppfylle Validus' rolle som distributør og grossist av helsekostprodukter, medisinske forbruksvarer og medisin teknisk utstyr.  I tillegg vil det forsterke Medivatus' satsning som verdiøkende, og uavhengig, medisinsk tenisk leverandør til det norske markedt.

Selskapet har en forventet omsetning på 500 mill NOK i 2023. Og med salgordet "What if there's a smarter way" har vi inovasjon og entreprenørånd i fokus, og er kontinuerlig på jakt etter bedre løsninger.

Med dette blir vi mer enn en tradisjonell engrosbedrift. 

Kjernen av det vi skal levere er: Rådgiving, salg og opplæring og grossisttjenester, innen medisinsk forbruksmateriell, medisinsk utstyr og helsekostprodukter.  

Selv om Validus-navnet nå fases ut, tar vi stolt med oss betydningen av det videre: Sterk, kraftig, sunn og gyldig. Det skal vi fortsatt være.

En sterk, tydelig og fordelaktig samarbeidspartner

Vi vil ha en hybridrolle mellom det å være agent, distributør og grossist. Vi skal være navet i verdikjedene og sørge for å skape et bærekraftig økosystem som sørger for kosteffektiv vareflyt med enkle bestillingsløsninger og raske, punktlige og presise leveranser. Vi skal bidra til å minske mulig risiko, redusere usikkerhet og unngå unødvendige kostnader. Og vi skal levere på kvalitet og krav som møter våre kunders behov og forventninger.

Ved å bygge videre på vår sterke bedriftskultur, og forsterke Medivatus som merkevare, vil vi posisjonere oss som den foretrukne samarbeidspartneren i de segmentene vi opererer i. Ikke minst skal vi stå for pålitelighet og faglig trygghet.

Vi skal hver dag bestrebe oss for å skape merverdi for våre kunder, ansatte og aksjonærer. Vårt aller viktigste mål å skape de beste kundeopplevelsene.

Enkel bestillingsløsning gjennom vår nettbutikk

Vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren innen produkter, tjenester og logistikkløsninger for apotek, bandagister, helsekost og sykehus. Vi selger fortsatt de samme varene. Hovedkategoriene vil fortsatt være helsekostprodukter, medisinsk forbruksmateriell og medisinsk teknisk utstyr. Og vi tilbyr alt fra engrosvirksomhet til distribusjonsløsninger.

Medisinsk utstyr til helseforetak

Vi er en seriøs utfordrer innen leveranser av medisinsk utstyr til norske helseforetak, hvor vi blant annet styrker oss markant innenfor offentlige anbud. Vi skal hjelpe både helsepersonell og innkjøpere med å finne de beste produktene og løsningene fra anerkjente leverandører av medisinsk utstyr og teknologi.

Verdifull samarbeispartner for både kunder og leverandører

Vi skal være en verdifull partner som bidrar til til å redusere risiko og spare tid og kostnader for internasjonale produsenter og produktleverandører av medisinsk utstyr som vil etablere seg på det norske markedet. Her vil vi introdusere aktuelle produkter og teknologi for sykehus, apotek, legekontorer, klinikker og andre helseinstitusjoner. For innkjøperne tilbyr vi et utstrakt nettverk med tilgang til ledende produkter og teknologi fra hele verden.

For produsenter og leverandører tilbyr vi spesialkunnskap om det norske helsemarkedet . Vi hjelper med produkitroduksjoner gjennom fleksible modeller og omfavner prosessene med å levere oppentlige anbud.

Vi tar oss av all logistikk og distribusjon, levering og oppfølging av produktene, håndtering av eventuelle reklamasjoner, returer og service. Vi kan også bistå alle parter med å forhandle priser, betingelser og kontrakter.

Praktiske opplysninger

  • I praksis vil ikke navnebyttet føre til endringer i vårt samarbeid.Eventuelle inngåtte avtaler eller kontrakter må ikke oppdateres med nytt navn før ved neste fornyelse eller reforhandling. 

  • Vi beholder Validus Engros AS sitt organisasjonsnummer (819 807 892)  og betalingsdetaljene blir de samme.

  • Den formelle navneendringen til Medivatus AS trer i kraft 01.12.2023

  • E-postadressene våre vil inntil videre være de samme

Ole Eivind Svendby
Ole Eivind Svendby
CEO
Min side