Skip to main content
Til toppen

Vi bryr oss om lokalsamfunnet

Validus Engros har alltid hatt – og vil alltid ha – fokus på å kunne bidra der hjelpen virkelig trengs. Derfor er vi stolt supporter av Rett Fram Opplevelser.

Validus Engros ønsker å være en samfunnsengasjert bedrift. Vi har alltid hatt fokus på å være en bidragsyter til veldedige organisasjoner og fokuset på menneskers ve og vel står sterkt i selskapet. De siste årene har vi valgt å samarbeide med den frivillige organisasjonen Rett Fram Opplevelser.

Organisasjonen jobber med barn og unge som av en eller annen grunn holdes utenfor det sosiale fellesskapet som de fleste andre er en del av. Noen av barna er alvorlig syke og trenger gode opplevelser i livet, mens andre kan ha foreldre som har så store utfordringer knyttet til økonomi at barna ikke får mulighet til å delta aktivt i samfunnet og det sosiale fellesskapet.

Her er noe av det Rett Fram Opplevelser gjør:

•    Skaper ferieminner ved å arrangere blant annet seilbåtturer, hytteturer og utflukter til ulike fornøyelsesparker
•    Arrangerer bursdager og julefeiringer
•    Betaler kontingenter til fritidsaktiviteter
•    Tilbyr familiesamtaler
•    Arrangerer ulike typer kreative kurs innen blant annet kunst, håndverk og musikk

Vi i Validus Engros er imponerte over arbeidet som gjøres for å skape aktiviteter, opplevelser og minner for livet. 

Les mer om Rett Fram Opplevelser og deres fantastiske arbeid.
 

 

Min side