Skip to main content
Til toppen

Validus i ny drakt - validus.no

Validus.no har fått forbedret søkefunksjon og nytt innhold som samlet skal gi en bedre brukeropplevelse. Den nye nettbutikken skal bidra til en raskere og mer effektiv måte å bestille varer hos Validus Engros på.  

– Vi ønsket oss en mer moderne og brukervennlig nettbutikk. Tiden var inne for å «freshe» opp nettsidene våre med nytt innhold. Kundene skal kunne bestille varer hos oss så effektivt som mulig, når de selv måtte ønske. Vi har derfor vært opptatt av at søkefunksjonaliteten og brukeropplevelsen skulle forbedres. Vi ønsket også at presentasjonen av varer og tjenester skulle komme tydeligere frem, sier Gyda Wierli Remme. Hun er E-Commerce & Marketing Manager hos Validus Engros AS og har ledet arbeidet med å få på plass ny nettbutikk og nettsider.

Arbeidet med de nye sidene startet i januar i år, og i mai ble både nye nettsider og nettbutikk lansert.

Innspill fra engasjerte kunder
I prosjektfasen har mye av fokuset vært på sluttbruker, og innsikt i kundenes arbeidshverdag – sammen med innspill fra leverandører og kunder – har vært svært nyttig i prosessen med å velge riktige løsninger.

– For å kunne utvikle en mer brukervennlig nettbutikk har vi hentet innspill blant annet fra en av våre største kjedekunder underveis i prosjektfasen og også etter at nettsiden ble lansert. Innspillene deres har vært meget verdifulle for oss, og andre kunder vil se verdien av deres tilbakemeldinger når de begynner å bruke nettbutikken.

Vi er heldige som har en så engasjert kundemasse, og deres innspill og ønsker har vært med på å gjøre sluttproduktet enda bedre, sier Gyda. Men selv om de nye sidene nå er live, betyr ikke det at de er ferdige.

– Nå i starten er både vi og kundene i en tilvenningsperiode. Heldigvis har vi kun fått positive tilbakemeldinger så langt, men vi vil uansett jobbe kontinuerlig fremover for å optimalisere og videreutvikle Validus.no.

Våre kunder skal kunne bestille varer hos oss så effektivt som mulig, når de selv måtte ønske.
Gyda W. Remme - E-commerce & Marketing Manager, Validus Engros

Gurusoft leverte nettbutikkløsningen
Det er programvareleverandøren Gurusoft AS som har utarbeidet og levert Validus.no.

– Samarbeidet med Validus Engros har fungert svært godt. Vi har hatt bra flyt og høyt tempo i prosjektet, hatt god kommunikasjon, jobbet strukturert og hatt jevnlige statusmøter. Med tanke på både kostnader og sluttprodukt var de smarte som valgte en av våre standardløsninger som deretter har blitt tilpasset både med tanke på innhold og design. Vi eier vår egen teknologi og står derfor helt fritt til å tilpasse, sier prosjektleder hos Gurusoft AS, Tonje Jørgensen.

– Vi har satt opp siden på en slik måte at det er enklere å navigere på siden, og løsningen gjør det enklere både å legge inn og finne produkter ut ifra hvilken kategori de tilhører. Nettsiden har et responsivt design, noe som betyr at den er tilpasset alle skjermstørrelser, uavhengig av hvilken enhet brukerne velger å benytte. Samtaler med utvalgte brukere har lært oss at de fleste av Validus sine kunder og leverandører bruker PC i sitt daglige arbeide, men de kan nå også enkelt bruke smarttelefon og nettbrett hvis de ønsker det. Det har vært et smart trekk fra Validus sin side å ta avgjørelser med i utgangspunkt i innsikt i hva sluttbrukerne gjør og ønsker. Det er enkelt å mene noe subjektivt, men det beste er å lytte til de som skal bruke siden når man skal velge nettløsninger.

Det har vært et smart trekk av Validus å ta avgjørelser med i utgangspunkt i hva sluttbrukerne gjør og ønsker.
Tonje Jørgensen - Prosjektleder, Gurusoft

Validus Engros trekker frem menneskene hos Gurusoft som én av grunnen til at de valgte nettopp denne bedriften til oppdraget. 

– Gode samarbeidspartnere, som vi har god «match» med, har vært avgjørende i denne prosessen hvor vi har hatt et høyt tempo fra start. Gurusoft har gjort en fantastisk jobb på den tekniske leveransen, og de har vært tett på hele veien, mens Allegro kommunikasjon har bistått med design, innhold og bilder til de nye sidene. Vi er svært fornøyde med jobben som er gjort og er stolte av resultatet vi nå kan vise frem. Som en lokal bedrift betyr det også mye for oss å kunne bruke lokale og norske bedrifter til slike oppdrag, sier Gyda.

Min side