Skip to main content
Til toppen

Redusert fremføring sommer 2023

Ruteplan i sommer

Det går mot sommer og PostNord tilpasser trafikkmønstre til lavere godsmengder.

Som følge av dette kan fremførings tiden bli noe lengre enn normalt.

 

Årets sommertrafikk vil i all hovedsak følge PostNord sin ordinære ruteplan.

Men fra uke 28 t.o.m 32 kan godstrafikken mellom de store byene være noe redusert og distribusjon være noe volum/avstands tilpasset.

Det må da påberegnes noe lengre fremførings tid på noen strekninger, spesielt utenfor sentrum av de store byene

Det kan også forekomme 1 dag ekstra distribusjon på Stor Oslo og 20 mils grensen (Mjøs og Langhus). I tillegg er det volum basert transport til terminaler nord for Trondheim

 

Tidsvindu tjenesten opphører i denne perioden.

Min side