Skip to main content
Til toppen

Vi i Medivatus har alltid hatt søkelyset på å holde CO2-fotavtrykk så lavt som mulig og har siden 2008 vært sertifisert som Miljøfyrtårn forteller CSR Coordinator, Frode Kolbjørnsen. Nå i mai 2024 ble vi re-sertifisert for tre nye år.

Som ledd i at bedrifter skal klare å lykkes med grønn omstilling er kriteriene for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn vesentlig endret i 2022.  FN’s bærekraftmål er implementert som en viktig del av styringsverktøyet.  Videre stiller den årlige innrapporteringen til Miljøfyrtårn spesifikke krav til gjennomførte tiltak og en handlingsplan med mål for å redusere bedriftens CO2-avtrykk.

Klimaregnskapet er måleverktøyet som viser hvorvidt Medivatus har lykkes med sine tiltak.
På tross av selskapets vekst i omsetning og antall ansatte viser trenden i vårt klimaregnskap at vi har klart å redusere CO2-avtrykket.  Det ligger nå på 36 tonn CO2 
ekvivalenter – noe som er vesentlig lavere enn i vår bransje. Vår bilpark har øket i antall, men alle bilene er byttet ut med elektriske.  Våre ladestasjoner henter kraft fra fornybar energi. Våren 2024 ble det installert solceller på hele taket slik at bedriftens energiforbruk hentes enten fra solcelleanlegget eller fornybar energi fra Å-energi. Dette er noe vi er stolte av, forteller videre Frode Kolbjørnsen.

Byggets fasiliteter (kontor, kantine og garderobe) er betydelig oppgradert i 2023.  Da ble administrasjonen samlokalisert i kontorlandskap, noe som har ført til redusert arealbruk (mindre strømforbruk).
Alt av belysning på lageret ble skiftet ut til LED i 2011.  På øvrige lokaliteter ble belysning skiftet ut til LED i forbindelse med oppgradering av byggets fasiliteter.

Frode Kolbjørnsen
Frode Kolbjørnsen
CSR Coordinator
Min side