Skip to main content
Til toppen

Fornyet transportavtale med PostNord!

Tidligere i høst fornyet Validus Engros AS transportavtalen med PostNord for de neste 3 årene.

Det som var utslagsgivende for fornyet avtale, var helheten av transportøren, forteller Transportkoordinator, Brede H. Svendsen hos Validus Engros AS.  

Med PostNord opplever vi kvalitet og framføringstid som tilfredsstiller forventningene våre, forteller Brede videre.

Validus Engros AS har klart definerte kriterier når transportvolumet settes ut på anbud hvert tredje år, et kriterie er at transportøren må ha gode fremføringstider over hele landet, tidslukeleveringer kan være et annet og samt at sporingsrutiner er på plass.

Vi i Validus Engros AS vet også at vi blir identifisert sammen med transportøren, og det er transportørens sjåfører som i stor grad er i direkte kontakt med våre kunder. Derfor er vi avhengige av at vi sammen med transportøren er samstemte i hvordan vi skal fremstå for å yte den beste service vi kan for våre kunder.

Brede H. Svendsen
Brede H. Svendsen
Transportkoordinator

Vi har jobbet sammen med PostNord siden 2013, og har et veldig godt forhold til dem. Vi opplever at de både kjenner oss godt og at vi blir godt tatt vare på. Dedikerte personer som løser det som måtte oppstå av utforinger. Det er superservice, og harmonerer godt med hvordan vi ønsker å betjene våre kunder, smiler Brede.

Et annet kriterie vi satte høyt ved denne anbudsrunden er hvordan PostNord jobber med bærekraft. Vi opplever at PostNord tar sitt samfunnsavsvar, og er fremoverlent i sin tilnærming til komplekse problemstillinger. Dette liker vi godt, og gleder oss til å arbeide både parallelt og sammen med PostNord i disse utfordringene, gjennom gjeldene avtaleperiode, sier E-commerce & Marketing Manager Gyda Remme i Validus Engros AS.

Gyda W. Remme
Gyda W. Remme
E-commerce & Marketing Manager
Olav Gauslaa
Olav Gauslaa

PostNord er takknemlig for den tilliten Validus viste oss ved å fornye samarbeidet for ytterligere tre år.
Validus er en stor og svært viktig kunde for PostNord med produkter som passer ideelt inn i vår produksjon.
Validus leverer til mottakere med sterke merkenavn innen sin bransje hvor også miljø og bærekraft er en vesentlig faktor.  

At PostNord sitt arbeid innen bærekraft og samfunnsansvar var en avgjørende faktor for Validus ved valget av oss som transportør er veldig motiverende.  Samtidig  legger det et ytterligere press på PostNord i vårt arbeid med å være 100% utslippsfrie innen 2030.

Vi setter stor pris på det langvarige samarbeidet vi har hatt, preget av konstruktiv dialog og tett oppfølging. 
Nettopp dette har bidratt til at PostNord har levert distribusjonstjenester med en kvalitet som lever opp til Validus og deres kunders forventninger.
 

Min side