Skip to main content
Til toppen

En bedrift som ser fremover

Daglig leder i Validus Engros AS, Ole Eivind Svendby, har klare tanker for veien videre for Validus Engros.

Det å lytte til kunden for deretter å tilpasse løsningen er en nedarvet filosofi som Validus Engros arbeider etter. 

– Du kan kalle det problemløsning der vi sammen med kunden, som i Validus Engros sitt tilfelle, kan være både en vareeier og en sluttkunde, finner den best mulige løsningen.

Teknologi som kan øke effektiviteten i vare- og informasjonsflyt vil bli avgjørende i årene som kommer, og Validus Engros vil arbeide målrettet for å holde seg oppdatert på den digitale utviklingen og mulighetene det gir.

– Det å være effektive krever noe av alle i selskapet, og her vil teknologien gjøre seg gjeldende i alt fra bestillinger til ordrehåndtering. Det skal være effektivt for både kundene og oss. Vi skal ha fokus på digitalisering og samtidig skape de gode kundeopplevelsene. Det er viktig å være med på det digitale skiftet, men det er fremdeles folka våre som avgjør om vi lykkes.

Endringsevne

Det siste året, hvor Covid-19 har preget hverdagen, har medført en sterk endring i hvordan B2B-kundene opptrer i sine beslutningsprosesser. Dette var allerede i gang før Covid-19, men har blitt ytterligere forsterket og nærmest eskalert. B2B selskapene har mer enn doblet sin preferanse til å gjøre sine kjøp digitalt fremfor den tradisjonelle interaksjonen, og de fleste forventer at disse preferansene vil vedvare også etter Covid.

– Et av de største potensialene fremover er at vi er til stede der kundene ønsker at vi er, og vi må evne å endre og utvikle oss i takt med dette. Samtidig som vi er sikre på at et tydelig innslag av personlig «touch» i den digitale hverdagen vil være viktig.

Økt bruk av automatisering på lageret er noe av det Validus Engros vil vurdere i årene som kommer.

– Vi må hele tiden se på muligheter og deretter vurdere hva som kan passe for oss. Men uansett hvordan vi rigger oss for fremtiden vil vi alltid tenke på folk først – deretter prosess og teknologi. 

Nye brukervennlige nettsider

I 2020 lanserte Validus Engros en ny digital strategi hvor en nyutviklet B2B nettbutikk, var et av satsingsområdene i i stragtegien.

– Vi er svært fornøyde med den nye nettsiden som er utviklet i samarbeid med både kunder og de ansatte. Ønsket var å få en mer brukervennlig nettside som kan gjøre at arbeidsdagen vil flyte bedre både for oss og kundene våre. Ikke minst når det gjelder utvidet informasjon knyttet til produktene.

Utvikling

Validus Engros håper at ved å bli mer åpne og tilgjengelige, via de nye nettsidene, så vil eksisterende kunde enklere finne varene vi har i hyllene våre. 

I tillegg vil selskapet fremover jobbe aktivt for å skaffe nye kunder, sier han og legger til:
– Vi arbeider kontinuerlig med tjenester som vil tilrettelegge for varer nærmere brukerne. Vi må også spisse oss mot et mulig marked utenfor Norge og knytte kontakt med utenlandske aktører. Dette har allerede vært et vekstområde som vi ønsker å forsterke ytterligere.

Vi skal ha fokus på digitalisering og samtidig skape gode kundeopplevelser

Miljø og bærekraft

- Validus påvirker miljøet både gjennom driften av selskapet, og gjennom de produktene vi leverer. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å levere miljøtilpassede og konkurransedyktige produkter og tjenester.

Sertifisering som Miljøfyrtårn og medlemskap i Grønt Punkt er med på å gi selskapet fokus innenfor disse områdene. Detter er også områder hvor selskapets eiere legger et stort fokus.

Min side