Skip to main content
Til toppen

Fornyer avtalen med Validus Engros

Vi er selvfølgelig glade for, og ikke så rent lite stolte, av at Bandagistkjeden inngår en ny langsiktig avtale med oss. Vi har derfor snakket litt med Adm.dir i Bandagistkjeden, Markus Carlmar Løveid, om det mer en 10 år lange samarbeidet.

Fortell kort om Bandagistkjeden og hvordan dere er posisjonert i det norske markedet

Vi er den dominerende kjeden innenfor bandagistmarkedet med rundt 50 butikker, hvor alle butikkene er offentlige godkjente helsefaghandlere. Totalt har Bandagistkjeden en omsetning på ca en halv milliard, hvor ca 70% av omsetningen er medisinsk forbruksmateriell på blå resept.  

 Hva kan du si om den rollen Validus Engros har hatt i forhold til den utviklingen Banda-kjeden har hatt frem til i dag?

Som kjedens valgte distribunal med både godt varelager og høy leveringsdyktighet, har Validus Engros spilt en viktig rolle for Bandagistkjedens arbeid med å bygge tillit hos våre kunder.

Validus Engros har alltid levert på et høyt servicenivå, noe som er viktig med tanke på å gjøre butikkenes hverdag strømlinjeformet, enkel og forutsigbar. 

Hva kan du si om prosessen rundt fornyelsen av avtalen med Validus Engros? Hva har vært viktig og hvorfor har dere valgt å fortsette med Validus engros?

For å fornye avtalen har det vært viktig at Validus har etablert nye bestillingssystemer, og vist en økt fleksibilitet i forhold til bestillingsfrekvens. Dette kommer i tillegg til alt det Validus Engros står for. Validus Engros er en nøytral grossist, noe som også er et viktig parameter for oss.

Ved siden av «logistikk-maskinen» Validus Engros, er det bedriftens unike medarbeidere som spiller en viktig rolle for det gode samarbeidet.
Markus C. Løveid

Hva er de største utfordringene fremover for Bandagistkjeden?

Det er myndighetenes endrede rammebetingelser som kan gjøre det vanskeligere å finne en levedyktig bunnlinje for den enkelte butikk. Det kan også være en potensiell utfordring hvis apotek, med sine rundt 1 000 utleveringssteder, endrer sitt fokus mer inn på våre kjerneområder

Hva er de viktigste fokusområdene for 2022 og årene som kommer?

Det er to ting; konsolidering og økte markedsandeler innenfor blåreseptområdet, samt øke salg av frie handelsvarer slik at vi får flere ben å stå på. 

Hvordan vil du si at samarbeidet med Validus Engros styrker mulighetene for positiv vekst for Bandagistkjeden i årene som kommer?

Forenkling av bestillingsrutiner i form av ny nettbutikk, i tillegg til at flest mulig av kjedens største leverandører er lagerført hos Validus Engros, er viktig for oss. Vi ser også at markedet vil endre seg, hvor direkte levering hjem til kunde blir mer og mer aktuelt. Da er det viktig å ha en endringsvillig samarbeidspartner.

Hva gjør Validus Engros til en god samarbeidspartner?

Ved siden av «logistikk-maskinen» Validus Engros, er det bedriftens unike medarbeidere som spiller en viktig rolle for det gode samarbeidet. I alle ledd, fra ledelse, kundeservice og lagermedarbeidere, opplever vi en høy grad av god kommunikasjon, vilje til å være løsningsorienterte, fleksible, fremadrettede og med en høy forretningsprofesjonalitet.  Vi vil fremheve spesielt vår primærkontakt, Elisabeth F. Bergh, som klarer å løse de fleste hverdagssituasjoner. Det kan virke som om ingen ting er umulig for Elisabeth! 

Min side