Skip to main content
Til toppen

Abena Hygiene AS


Om Abena

ABENA ble etablert i 1953, og er en internasjonal produsent og leverandør av forbruksartikler innenfor helse, hygiene, industri og servering.

ABENA er godt representert med leveranser til både privat og offentlig sektor, særlig til det norske helsevesenet. ABENA Norge AS er en forholdsvis liten organsisasjon med våre 25 ansatte. 


Min side